: Επίπεδα/Τάξεις ÅSÖ 2017-2018

Το σχολείο/Επίπεδα/Τάξεις ÅSÖ 2017-2018

Τάξη

Εκπαιδευτικός

Αίθουσα

1 Μικρή Δήμητρα & Αλεξάνδρα F16
1 Μικρή F17
1η Δημ. Αννα Σ.  &  Δέσποινα  Μ. F14
1η Δημ. Αλεξάνδρα Φ. F13
2α Δημ. Μαρία  Ν.  &    Αντωνία Δ. F12
3η Δημ.  (Α1) Κατερίνα Καραμπάμπα F15
3η Δημ.  (Α1) Βασιλική Τσούμαρη F13L
4η Δημ.  (Α1) Πάνος Πάντζος D15
4η Δημ.  (Α1) Ευα Μυλωνά D13
5η Δημ.  (Α2) Κωνσταντίνα Σαγώνα D14
6η Δημ.  (Α2) Ναταλί Ρίγκα D11
1η Γυμν. (Β1) Βασιλική Λάζου D16
2α Γυμν. (Β2) Παρασκευή Οικονόμου D23
1η Λυκ.  (Β2) Μπέτη Μπρόζου D28
2α Λυκ.  (Γ1) Τάτη Παπαλάμπρου D21
3η Λυκ.  (Γ1,Γ2) Χαρούλα Ζεμπιλή D25
Ειδικό Τμήμα Εμυ Κοχλιαρίδη D26