: Διδασκαλία: περιοχή, ημέρα και ώρα έναρξης

Το σχολείο/Διδασκαλία: περιοχή, ημέρα και ώρα έναρξης

Περιοχή, ημέρα καί ώρα έναρξης διδασκαλίας

 

Åsö           Σάββατο                       Blekingegatan 55, Stockholm,   έναρξη  9.30

Spånga     Πέμπτη                         Spånga gymnasium, Adolf Rudbecksväg 21,  έναρξη 16.45

Solna        Δευτέρα                        Biblioteket, Solna Centrum,   Εναρξη 16.00

Solna        Τεταρτη                        Biblioteket, Solna centrum, Εναρξη 16.00 (Μόνο για μικρά παιδιά)

Bredäng    Δευτέρα                        Jakobsbergsgård, Odd Fellowvägen 18-22, έναρξη  16.30

Viksjö       Παρασκευή                    Fjällenskolan, Ekollongränd 1, Järfälla,  έναρξη 16.30