Σύντομη περιγραφή: Όλες οι Σελίδες

Ελληνομάθεια/Πληροφορίες

 

Πληροφορίες/Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος Γεώργιος Κωνσταντίνου     070-6595208
Αντιπρόεδρος Διαμάντης Πλαχούρας
Γραμμετέας Φρόσω Πελέκη   070-8965296
Ταμίας Ελευθέριος Παυλίδης
Πολιτιστικά Aνίτα Καραζήση
Πολιτιστικά Αναστασία Χαλάς
Σύμβουλος Παρασκευή Φωτιάδη
Κοινωνικός λειτουργός Ιωάννης Τσουκαλάς τηλ. 0737032590
 

Πληροφορίες/Γενικά στοιχεία

Οριο ηλικίαs: Ενα παιδί θα πρέπει να είναι ή να γίνει 6 ετών την χρονιά που ξεκινά το σχολείο, δηλ. πρέπει να είναι γενημμένο το 2012 ή πρίν από το 2012 γιά να ξεκινήσει την σχολική χρονιά 2018-2018.

Ημερομηνίες πληρωμής διδάκτρων: Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται το αργότερο έως τίς 31 Οκτ. 2018. Πληροφορίες γιά το μέγεθος των διδάκτρων υπάρχουν στήν σελίδα "Εγγραφές".


ΑΦΜ 802407-2806

Πληρωμές για δίδακτρα, χορηγία, οικ. ενίσχυση κλπ. στo PG 949012-9

Κοινωνικός λειτουργός Ιωάννης Τσουκαλάς τηλ. 0737032590

 

Πληροφορίες/Λογαριασμός Βοήθειας

Οικονομική στήριξη γιά εγγραφή στο Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης

Όπως έχει γίνει γνωστό καί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18.5.2013,  υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης, ολικής ή μερικής, για εγγραφή στο Σχολείο μας αριθμού μαθητών, των οποίων οι οικογένειες είναι νεοαφιχθείσες στη Σουηδία από την Ελλάδα ή την Κύπρο και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή αντιμετωπίζουν εν γένει τέτοια προβλήματα ανεξάρτητα από το χρόνο άφιξής τους στη Σουηδία.

 

Η επιλογή των οικογενειών που θα τύχουν αυτής της υποστήριξης, στα πλαίσια πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου, γίνεται με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως η επαγγελματική κατάσταση των γονέων (απασχόληση-ανεργία), η κατάσταση στέγασης κ.λπ.

 

Οι αιτούντες θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα για ολική ή μερική οικονομική στήριξη στέλνοντας ηλεκτρονικό μύνημα (e-mail) με όνομα και τηλέφωνο στην διέυθυνση supporting@grekiska-skolan.se.  Τις δε προτάσεις για έγκριση θα υποβάλλει στο ΔΣ του Συλλόγου ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή η οποία θα έχει προηγουμένως προβεί σε συνέντευξη με την αιτούμενη οικογένεια.

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Το αποθεματικό του λογαριασμού αυτού θα χρησιμοποιείται πρωταρχικά γιά να υποστηρίξει οικονομικά τις οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα εγγραφής τού παιδιού ή των παιδιών τους στο σχολείο μας. Τέτοιες οικογένειες εντοπίζονται συνήθως μεταξύ των νέων μεταναστών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

2. Την ευθύνη διαχείρησης του λογαριασμού έχει το ΔΣ του συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μπορεί να λάβει απόφαση για θέμα που αφορά διάθεση ποσού από αυτόν τον λογαριασμό γιά οποιοδήποτε σκοπό πρός όφελος του σχολείου, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

3. Οικογένεια που επιθυμεί οικονομική βοήθεια από αυτόν τον λογαριασμό απευθύνεται στην επιτροπή αλληλεγγύης η οποία, κατόπιν επαφής με την αιτούμενη οικογένεια και διερεύνησης του αιτήματος της, εισηγείται προς το ΔΣ του συλλόγου την έγκριση βοήθειας ή μη. Η επιτροπή πρέπει να αναφέρει την αιτιολόγηση και το σκεπτικό της προς το ΔΣ. Η επιτροπή ενημερώνει επίσης και την αιτούμενη οικογένεια.

4. Οικογένεια που αιτείται οικονομική βοήθεια υποχρεούται να συνδράμει την επιτροπή αλληλεγγύης κατά την διάρκεια διερεύνησης του αιτήματος. Η διαχείρηση κάθε αιτήματος πρέπει να καλύπτεται με απόλυτη μυστικότητα, εχεμύθεια καί διακριτικότητα από όλους τους εμπλεκόμενους.

5. Το ποσό της οικονομικής βοήθειας που εγκρίνεται και που δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξοδα εγγραφής, δεν παραδίδεται στην αιτούμενη οικογένεια αλλα καταβάλεται στο σχολείο ως πληρωμή εγγραφής.

6. Η επιτροπή αλληλεγγύης, αποτελείται από 3 μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του συλλόγου με διετή θητεία. Ο υπεύθυνος συντονισμού της λειτουργίας της επιτροπής καθορίζεται από την ίδια την επιτροπή. Η επιτροπή αλληλεγγύης έχει την υποχρέωση αλλά καί την ευθύνη για την μέθοδο διερεύνησης κάθε αιτήματος οικονομικής βοήθειας.

7. Οποιοσδήποτε μπορεί να χορηγήσει ποσό προς τον λογαριασμό αυτόν.

8. Ο λογαριασμός υπόκειται στον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου με τον ίδιο τρόπο που ελέγχονται καί δημοσιοποιούνται όλοι οί λογαριασμοί και τα οικονομικά του συλλογου.

 

Το σχολείο/Ιστορία του ελληνικού σχολείου

Το Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης είναι ελευθέρου χρόνου και δημιουργήθηκε το 1966-67 με στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, του Ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας.
Ο αριθμός των μαθητών στην αρχή ήταν πολύ μικρός (γύρω στα 15 παιδιά) και απασχολούσε 1 με 2 εκπαιδευτικούς που προερχόταν από τον μεταναστευτικό χώρο.
Ο αριθμός των μαθητών άρχισε να αυξάνεται συστηματικά τόσο ώστε το 1975 να φθάσει στους 200 μαθητές. Συγχρόνως αυξήθηκε το διδακτικό προσωπικό που ενισχύθηκε στο μεταξύ από εκπαιδευτικούς που ήλθαν από Ελλάδα.

Το 1973-74 ιδρύθηκε το πρώτο απογευματινό τμήμα του σχολείου που λειτουργούσε στην Mariatorget. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ιδρύθηκε επίσημα το 1976 με επταμελές συμβούλιο και καταστατικό και στη Γενική Συνέλευση των μελών που έγινε το 1978 διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας του σχολείου που αφορούσαν το διδακτικό προσωπικό, το υλικό διδασκαλίας και το χρόνο λειτουργίας του σχολείου.
Οι αρχές ήταν:

  • Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στο σχολείο θα έρχονται από την Ελλάδα και η παραμονή τους θα είναι τριετής (αργότερα έγινε πενταετής).
  • Το υλικό διδασκαλίας να είναι το ίδιο με αυτό της Ελλάδας.
  • Η λειτουργία του σχολείου θα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν απερίσπαστα τα μαθήματα στο Σουηδικό σχολείο.

Το 1978 που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις, ήδη λειτουργούσαν τμήματα μητρικής γλώσσας στο Σουηδικό σχολείο με εκπαιδευτικούς της ακαδημίας της Στοκχόλμης που ήταν όμως ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σουηδικού σχολείου. Τα παιδιά που ήθελαν να παρακολουθήσουν μαθήματα μητρικής γλώσσας , έπρεπε να χάσουν κάποιο άλλο μάθημα.
Το Σουηδικό κράτος έχοντας αναλάβει την ευθύνη για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας με την μορφή ενταγμένων τμημάτων, δυσκόλεψε κατά καιρούς τη λειτουργία του σχολείου μας μή επιτρέποντας τον ερχομό εκπαιδευτικών από την Ελλάδα.

Τελικά μετά από πολλές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις εκ μέρους των γονέων πάρθηκε μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας που θα επέτρεπε τον ερχομό 20 εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Όμως οι 20 εκπαιδευτικοί δεν κάλυπταν τις ανάγκες των σχολείων ελευθέρου χρόνου που λειτουργούσαν πια σε όλη τη Σουηδία οπότε οι κατά τόπους σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων ελευθέρου χρόνου, αναγκαζόταν να προσλαμβάνουν ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς από το χώρο της Σουηδίας. Φυσικά με το κόστος των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών επιβαρύνονταν ο σύλλογος μιας και οι οικονομικοί πόροι προέρχονταν μόνο από την ετήσια συνδρομή που τα μέλη έπρεπε να πληρώνουν.

Σταδιακά η αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών απο την Ελλάδα άρχισε να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου εως το 2012, όπου η οικονομική κρίση της Ελλάδας επέφερε σημαντική μείωση στον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα το σχολείο από το 2012 να καλύπτει καί πάλι ένα μέρος των αναγκών του με πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Ομως, παρά τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας, το σχολείο μας ενισχύεται με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας μέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο (Γραφείο ΣΕΛ). Επιπλέον, το σχολείο μας συνεργάζεται άμεσα και αποτελεσματικά με το Γραφείο ΣΕΛ για τα εκπαιδευτικά θέματα, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, κλπ.

Κοινός στόχος όλων μας αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου μας.

 

 

 

Το σχολείο/Εορτολόγιο - Αργιολόγιο

Α΄εξάμηνο του σχολικού έτους 2017-2018

Έναρξη σχολικού έτους 2017-2018
Έναρξη Σαββατιάτικου 2017-09-02
Έναρξη Απογευματινών Τμημάτων 2017-09-04
Η Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2017-10-28
Αργία (Höstlov) 2017-10-30 - 2017-11-05
Λήξη Α΄εξαμήνου Σαββατιάτικου Σχολείου 2017-12-16
Λήξη Α΄εξαμήνου Απογευματινών τμημάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Σχολείων της Περιοχής.
Β΄εξάμηνο του Σχολικού έτους 2017-2018

Έναρξη Απογευματινών Τμημάτων 2018-01-08
Έναρξη Σαββατιάτικο 2018-01-13
Απόκριες
Αργία εβδομάδα 9 (sportlov) 2018-02-26 - 2018-03-04
Η γιορτή της 25ης Μαρτίου 2018-03-24
Διακοπές Πάσχα Απο 2018-03-29 έως  2018-04-08
Αργία (απογευματινά) Kr.h.f.dag
Λήξη Β΄ εξαμήνου Σαββατιάτικου Σχολείου 2018-06-02
Λήξη Β΄εξαμήνου Απογευματινών τμημάτων 2018-06-08
 

Το σχολείο/Επίπεδα/Τάξεις ÅSÖ 2017-2018

Τάξη

Εκπαιδευτικός

Αίθουσα

1 Μικρή Δήμητρα & Φωτεινή & Ολγα F16
1η Δημ. Αλεξάνδρα & Βασιλική F13
1η Δημ. Αννα Σ.  &  Δέσποινα  Μ. F14
2α Δημ. Μαρία Ν. F17
2α Δημ. Αντωνία Δ. F12
3η Δημ.  (Α1) Κατερίνα Καραμπάμπα F15
3η Δημ.  (Α1) Βασιλική Τσούμαρη F13L
4η Δημ.  (Α1) Πάνος Πάντζος D15
4η Δημ.  (Α1) Ευα Μυλωνά D13
5η Δημ.  (Α2) Κωνσταντίνα Σαγώνα D14
6η Δημ.  (Α2) Ναταλί Ρίγκα D11
1η Γυμν. (Β1) Δημόκλεια Συνανίδου D16
2α Γυμν. (Β1) Παρασκευή Οικονόμου D23
1η Λυκ.  (Β2) Μπέτη Μπρόζου D28
2α Λυκ.  (Γ1) Τάτη Παπαλάμπρου D21
3η Λυκ.  (Γ1,Γ2) Χαρούλα Ζεμπιλή D25
Ειδικό Τμήμα Εμυ Κοχλιαρίδη D26


 

Το σχολείο/Διδασκαλία: περιοχή, ημέρα και ώρα έναρξης

Περιοχή, ημέρα καί ώρα έναρξης διδασκαλίας

 

Åsö           Σάββατο                       Blekingegatan 55, Stockholm,   έναρξη  9.30

Spånga     Πέμπτη                         Spånga gymnasium, Adolf Rudbecksväg 21,  έναρξη 16.45

Solna        Δευτέρα                        Biblioteket, Solna Centrum,   Εναρξη 16.00

Solna        Τεταρτη                        Biblioteket, Solna centrum, Εναρξη 16.00 (Μόνο για μικρά παιδιά)

Bredäng    Δευτέρα                        Jakobsbergsgård, Odd Fellowvägen 18-22, έναρξη  16.30

Viksjö       Παρασκευή                    Fjällenskolan, Ekollongränd 1, Järfälla,  έναρξη 16.30

 

 

Το σχολείο/Καταστατικό

 

Αρχείο/Πρακτικά γενικής συνέλευσης

 

Αρχείο/Πρακτικά συνέλευσης ΔΣ